Ismert földsugárzások

Hartmann sugárzás
Radiesztéziailag megállapítható rácsrendszerek, amelyek a Földgömb körül hálót képeznek.
Felfedezőjéről – Dr. Ernst Hartmann geo-biológusról- Hartmann rácsnak is nevezik.
A Föld mágneses kisugárzása a Hartmann sugárzás, amely a Föld pozitív és negatív mágneses erőterének találkozási pontjain jön létre és tér rácsrendszert alkot.
Ezt a rendszert egymástól függetlenül két magyar ember is felfedezte,
Csalány Ferenc gépészmérnök 1938.-ban
Dr. Hernádi Mihály orvos 1954.-ben.
A Föld forgása következtében geometriai alakzathoz igazodik.
A globális hálórács rostaszerűen, a Föld felszíne felett kiterjedő elektromágneses hullámok rendszere É-D és K-NY irányban 2,5m * 1,9m.
A sáv szélessége 30 cm, de ez függ a páratartalomtól is.
A Hartmann keresztben a sugárzás erőssége kb: 40%-al nagyobb, mint a Hartmann sávban.

A Hartmann sáv vándorlása
A Hartmann sáv másik érdekes tulajdonsága, hogy 36 óránkánt vándorol. Ez a Föld mozgásával van kapcsolatban. A Hartmann vándorlás időszakában nem célszerű méréseket végezni, mert nem tudjuk pontosan megmondani hol van a K-NY Hartmann sáv vagy Hartmann kereszt. A méréshez szükséges a Hartmann naptár használata.


Curry háló
Felfedezőjéről, Dr. M. Curryról nevezték el, jelölik még, mint 2. rács vagy átlós hálórács.
Geometriailag úgy oszlik szét, mint az 1. rács, (Hartmann) szabályosan az egész Földgömbön át.
A Poláris mezőzónák találkozási helyénél jön létre, mely szabályos négyzet alakú poláris mezősáv.
Sajátos energia állapotuk miatt a környezetre és az élőlényekre negatívan hatnak.
Rendszerint láthatatlanok, de az érzékeny emberek (radiesztéták) érzik.
Minden hálórendszer ilyen sávokból áll.
Ahol a hálósávok metszik egymást, geopatogén helyek/kereszteződések keletkeznek.
Fölöttük való hosszabb tartózkodás káros az egészségre.
Ellentéte: Mediánvonalak
A sáv él hossza 3,5 méter.
A sáv szélessége: 0,5 méter.
Iránya ÉK-DNY és ÉNY-DK, átlós a globális hálórácshoz viszonyítva.
A Curry sáv egyik fele pozitív a másik oldala negatív polaritású.
A Curry sugárzás pozitív fele egy izgató töltő tér.
Ezt lehet felhasználni az un. tanulótér kialakítására, amikor a széket a Curry sáv pozitív felébe tesszük az íróasztalnál.
Ha ebben a pozitív részben ülünk,dolgozunk vagy tanulunk, sokkal jobban haladunk a munkával és a tanulással, könnyebben jönnek a gondolatok, nem fáradunk el.
A Curry sugárzás a Hartmann sugárzáshoz hasonlóan betegségeket okoznak.
Ebben az esetben is a legveszélyesebbek a kereszteződések.


Vízér sugárzás
A Föld alatti vízáramlatok megjelölése, amelyek kiterjedése, helyzete, szélessége, iránya különböző.
A vízér a vízzáró rétegek között áramló szivárgó víz, mely lehet egyszeres és többszörös vízér is.
Egy radiesztéta könnyen megkülönbözteti, mert az egyszeres vízér negatív, a többszörös vízér pozitív polaritású.
A villámcsapások is a vízér kereszteződéseknél a legvalószínűbb.
A Föld alatti vízsugárzásoknál a víz útja geológiailag meghatározott, a víz áramlási iránya, folyásiránya a legalacsonyabb energiaszintű pont felé történik.
Meghatározható a víz sebessége, iránya, mennyisége.
Fontos a vízér folyásiránya, mert ha valakinek az ágyán hosszában a lábától a fej irányába halad az felviszi a vérnyomást, ha a fejtől a láb felé halad az leviszi a vérnyomást.
A vízér sugárzásokat a vízerek sáv méretei alapján osztályozható, minél keskenyebb a vízér, annál nagyobb problémát tud okozni.
A vízérsugárzásnál három kategória létezik:
– keskeny vízerek

– normál vízerek

– széles vízerek

A vízerek szélessége változó, 20cm-től akár 15 méterig is terjedhetnek.
A Vízerek sugárzási frekvencia tartományuk az emberi szervek frekvencia tartományába esnek, ezért káros hatása van, veszélyes.

Mesterséges vízerek
A padlófűtést, mesterséges vízérnek nevezzük.
A csőben áramló víz hasonló rezgéseket kelt, mint a valódi vízér.
Ez negatívan hat az emberi szervezetre.


Geológiai törésvonal
Geológiai zavarok
Létrejöhetnek ércér, üregek, lelőhelyek, repedések, vetődések, vízerek miatt. Ezektől különböznek a csövek, mesterségesen létre hozott üregek, vezetékek stb.


Vetődés
Az egymással szomszédos, határos kőzetrétegek eltolódása, amelyet törések, a Földkéreg csuszamlásai váltanak ki. Vetődések keletkeznek Földrengések és atombomba-kísérletek következményeiként. Főleg hegyoldalakon jönnek létre és irányuk mind a négy égtáj felé halad. Vetődésekkel a rétegek mágnesessége különböző lesz, amelynek a Föld hullámterében jelentkező rendellenességek a következménye.

A törésvonal érzékelési sávja általában 1-2 cm, de lehet akár 20 cm szélességű is.

A vetődések során keletkező törésvonalak mentén energiák szabadulnak fel. Ezek az energiák sugárzás formájában megjelennek a föld felszínén. Kialakulhatnak nagyobb építkezések mélyépítési munkák következtében, nagy terheket szállító kamionok, billencsek forgalmának rezgéskeltő hatására a felszín közeli rétegekben. A törésvonal keletkezhet,de meg is szűnhet. Előfordulhatnak benne veszélyes gamma sugárzás, melyet Geiger- Müller számlálóval mérhetünk. A törésvonalak néhány hónap alatt súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A nagy mélységben keletkezett törésből, repedésből származó energiák erősebbek, mint a kis mélységben találhatókból jövők. Egyetlen éjszaka alatt képes kilyukasztani az aurát, sérti az energetikai rendszert, felborítja az energia egyensúlyt és gátolja a szabad energia áramlását. Célszerű időközönként ellenőrző méréseket végezni.


Szent György és Ley vonalak
Energiában gazdag, földrajzilag pontosan meghatározható helyek, amelyek energiával töltenek fel (régi kultikus helyek, keresztény templomok, hindu szentélyek, buddhista pagodák).
Régi templomok gyakran álltak/ állnak ilyen zónákon, ez különösen az oltároknál állapíthatók meg.
Rövidebb tartózkodás alatt élénkítően hatnak. Ilyen vonalakat a föld minden részén találhatunk.
A Szent György sugárzás egy energiával feltöltő pozitív sugárzás. Abban az esetben, ha valaki ebben a sugárzásban eltölt egy – két hetet, az immunrendszere felerősödik, az egészséges állapot helyreáll.
Más eset van akkor, ha a Szent György sugárzás a lakásunkon fut keresztül, és a fekhelyünket is érinti. Hosszú távon a sugárzás sejtburjánzást okoz. Ez az állapot akkor következik be, ha több évig rendszeresen ebben a sugárzásban alszik valaki.

A Szent György sugárzás kísérő vonala a Ley vonal, amely negatív polaritású erőtér. Ugyanolyan jelentős befolyással bír a szervezetünkre, mint a Szent György vonal.
A régi kultúrákban a föld idegáramainak ezeket a vonulatait szentként tisztelték. Nyílegyenesen haladnak és több ezer km hosszúak.
Általában 1 méter szélesek. Ilyen vonalakat általában figyelemfelkeltő képződmények jelzik- ingókövek.

A Ley vonalakat isteni ösvényeknek is nevezik. Ahol két Ley vonal kereszteződésében, vízér rezgései keresztezik egymást, oly mértékben tökéletesítik a helyiség akusztikáját, hogy ha suttogva szólal meg a prédikációt tartó pap, a hátsó padsorokban ülők is tisztán hallják, értik a beszédet.
A fővonal mentén, néhány mellékvonal is előbukkan. Hazánk ezen pontjai általában búcsújáró helyek, látomások, jelenések, gyógyforrások helyei.


Földben lévő érc.
Az érctelér sugárzások valójában anyagszerkezeti sugárzások, és nem földsugárzások. Érctelér sugárzása rendkívül intenzív, rövid időn belül betegséget okoz.
A telért kitöltő anyag minősége szerint megkülönböztetünk kőzet- telért, ásvány- telért és érctelért.
Amikor még a bányászat a felszínhez viszonylag közeli járatokat volt csak képes kiépíteni, legfeljebb 30 méter mélységig, radiesztéziás módszerrel keresték meg az érctelért.
Főleg rezet, aranyat és ezüstöt bányásztak ilyen módon már a római korban, de a középkori Magyarországon is. Érctelér sugárzással ritkán találkozunk.


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Mi az a cookie? | Megértettem